Christoffer Galbo

Christoffer Galbo

Advokat (L), Partner

Christoffer har omfattende erfaring med selskabs- og finansieringstransaktioner og med rådgivning om regulatoriske forhold i relation til finansielle virksomheder og investeringsfonde. Han har endvidere rådgivet en række unge virksomheder om grundlæggende strukturelle juridiske forhold, herunder kapitalstruktur, ejerforhold, incitamentsprogrammer og kapitalrejsning. Han har derudover ført en række rets- og voldgiftssager om formueretlige tvister.

Christoffer arbejdede endvidere i en periode som investment banker og har god indsigt i finansielle forhold.

Han har sideløbende med sit arbejde over årene undervist om juridiske og finansielle forhold på Københavns Universitet (obligationsret), CBS (om M&A) og i private fora. Han har endvidere skrevet artikler om corporate finance forhold, herunder Opgørelse og regulering af købesum i virksomhedshandler (Revision og Regnskabsvæsen, 2010, nr. 3, side 18-25), Erhvervsobligationer – en oversigt (Revision og Regnskabsvæsen, 2013, nr. 5, side 32-41), Præferencekapitalandele – visse selskabs- og finansieringsretlige spørgsmål (Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2021, side 59-73) og Kapitalnedsættelse ved annullation af egne kapitalandele (Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2023, nr. 2-3, side 174-186) og var medforfatter til EU KARNOVs kapitel EU’s bankunion (2015-2022).

Han er medlem af bestyrelsen for Founders A/S og en række af dets porteføjlevirksomheder. Han var medlem af bestyrelsen for den danske alumniforening for INSEAD Business School fra 2008-16 og formand fra 2009-16.

Christoffer afsluttede sine juridiske studier som kandidat fra Københavns Universitet og Université Panthéon Assas (Paris II) i 1996 og tog i 2000 en MBA på INSEAD. Han taler, foruden de skandinaviske sprog og engelsk, fransk, spansk og tysk.

Christoffers fulde CV kan læses her

​Kontakt:

T: + 45 26 22 09 77
E: cg@copenhagenlaw.eu

© 2015 COPENHAGEN LAW